Hjem

En (r)evolusjonerende måte å tenke om kropp og helse!

Istedenfor å hovedsaklig fokusere på lokale fysiologiske anliggender i celler og vev er evolusjonsmedisin rettet mot de bakenforliggende prosessene som har gitt opphav til og formet de aktuelle strukturene og funksjonene. Et slikt perspektiv gir en dyp og grunnleggende forståelse av biologi og helse som legger til rette for koherent og effektiv medisinsk forskning, forebygging og behandling.

Vurdering: 5 av 5.

«Seleksjon er nøkkelen»

Natural selection has built us, and it is natural selection we must understand if we are to comprehend our own identities.

Biolog Robert Trivers

Vurdering: 5 av 5.

«Evolusjonær forståelse er essensielt»

Because H.s. sapiens is the product of an evolutionary process, we cannot hope to have a deep understanding of the major diseases of our age if we ignore our evolutionary past.

Professor Ángel A. Román-Franco

Vurdering: 5 av 5.

«Darwinismen er transformerende»

Medical teaching would be revolutionized if greater attention were paid to Darwinian medicine and the evolutionary causes of diseases rather than to the proximate antecedents made fashionable by Pasteur.

Professor M. Keith Thompson

Vurdering: 5 av 5.

«Evolusjonsmedisin er fremtiden»

The practice of medicine will increasingly be based on an evolutionary understanding of the human genome and microbiome.

Professor Robert Brunham

Velkommen


Relevans


Visjon


I media


Generelt


Behovet er større enn noen gang før!

I en tid preget av sykdomspandemier, informasjonsoverflod, naturødeleggelse og rask endring gir det evolusjonære perspektivet sårt tiltrengt overblikk, orden og klarhet.

Mannen som forklarte livet på jorden

Darwin (r)evolusjonerte vitenskapen og vår forståelse av verden med sin banebrytende kløkt og innsikt.

Tilbake til naturen

Vi befinner oss i dag i veldig andre omgivelser enn de vi er vant med og tilpasset fra vår evolusjonære utvikling.

En medisinsk åpenbaring!

Evolusjonsmedisinen rekontekstualiserer medisin og helse og gir verdifull ny innsikt og forståelse.

En helhetlig tilnærming på flere nivåer!

Evolusjonsmedisinen poengterer at individet fungerer som en dynamisk enhet, som igjen fungerer som en del av et større dynamisk samfunn.

Fokusområder


Vi lever og har utviklet oss i en mikrobiell verden, hvis stimuli påvirkerer alle aspekter av vår fysiologi, fra tarmfunksjon til immunregulering til hjerneaktivitet.

Immunsystemet står sentralt i helse og sykdom, ansvarlig for kontroll av infeksjoner, celler og betennelsesreaksjoner.

Tarmen er ‘ground zero’ for helse og velvære, i den forstand at den er en svært regulerbar struktur ut mot det ytre miljø som huser store mengder mikroskopiske livsformer og immunelementer.

Næringsinntak har en enorm påvirkning på energilagring, tarmflora, hjernebygning og proteinsyntese, som igjen er viktige faktorer i sykdom og helse.

Balansert og regelmessig muskelaktivitet er av kritisk betydning, blant annet når det kommer til å opprettholde god muskel-skjeletthelse, hjerte-karfunksjon og kognitiv evne.

Lysforhold er av stor fysiologisk betydning, spesielt for regulering av kroppens cirkadiske klokke og hormonproduksjon.

Søvn er essensielt for kroppslig omstilling og reparasjon, noe som understreker viktigheten av søvnkvalitet og -durasjon i helsemessig sammenheng.

Vi mennesker er gruppedyr, avhengig av sosial tilhørighet, anerkjennelse og støtte for god helse og velvære.

Alle organismer er koblet sammen og til naturen gjennom deres evolusjonære fortid, noe som understreker viktigheten av natur i medisinsk og helsemessig kontekst.

Få overblikket!


Lær det grunnleggende.

Se sammenhengene.

Hva ekspertene sier

Intervjuer med verdensledende spesialister på ulike evolusjonsmedisinske temaer

Ekte helse. Forankret i ekte vitenskap.


Evolusjon

Historien bak oss

Naturlig seleksjon

Biologiens staute grunnpilar

Genetikk

Materialet som former oss

Medisinsk forskning

Glasuren på kaken

Ting som har blitt sagt


Informative og hardtslående uttalelser

Et slag for naturen!


«The more distant we are from an earth-centered way of life and the cultural traditions that connect us, the more out of balance we become. We are shaped by our connection to the earth. Through the brilliant process of natural selection, all organisms adapt to become better suited to their influencing environment. Human beings are no exception. We are descended from ancestors who were perfectly adapted to their immediate surroundings. Their genetic legacy lives on in us, a legacy that is intimately connected with the earth, its seasons, and its resources.«

Om siden


Evolusjonsmedisin.no ble startet med det formål å rette oppmerksomhet mot viktigheten ev evolusjon i medisinsk og helsemessig kontekst.