Litteratur

Utvalgte anbefalinger…

101 – Introartikler

Bøker

Artikler

Vitenskapelige artikler

Antallet evolusjonsmedisinske publikasjoner har økt kraftig i det 21. århundre.
Evolusjonsmedisin (Generelle/overordnede artikler)
Helse
Ernæring
Fysisk aktivitet/trening
Det humane mikrobiomet
Andre emner

Forskerhjørnet

Ønsker du mer lesestoff? I så fall kan følgende forskere anbefales…