Hvorfor evolusjon

Det evolusjonære perspektivet gir innsikt i…

 • Økologi og miljøtilpasning
  Hvorfor er det et så bredt spekter av organismer på denne jorden, og hvorfor er det så stor fenotypisk variasjon? Dette kan kun besvares om man kjenner til evolusjon.
 • Genetikk og arv
  Hvorfor og hvordan skjer genetiske forandringer? Ettersom evolusjon skjer på det genetiske nivå, må man kjenne til evolusjon for å forstå arv og genetikk.
 • Sykdom og helse
  Hva ligger til grunn for helse og sykdom? I fravær av evolusjonære betraktninger er det umulig å komme til bunns i dette.
 • Kognisjon og atferd
  Hvorfor tenker og handler vi som vi gjør? Hjernen er som resten av kroppen formet gjennom evolusjon, noe som vil si at dette og andre lignende spørsmål må vurderes i evolusjonær kontekst om man skal komme noen vei.
 • Fremtiden
  Hvordan blir morgendagens verden? Det kan kanskje virke rart at det å forstå evolusjon kan gi innsikt i hvordan ting vil bli i fremtiden, ettersom evolusjon jo kan sies å handle om det som har skjedd – ikke det mer uvisse som ligger foran oss. Det som dog er viktig å ta til etterretning er at man ved å kjenne til og ta utgangspunkt i evolusjonære fenomener og prosesser kan resonnere seg frem til logiske og sannsynlige scenarioer for hvordan ting vil utvikle seg.

… og egentlig alt annet som har med liv å gjøre 🙂