Charles Darwin

Charles Darwin (1809-1882) er en person nesten alle har hørt om, men bare de færreste har et nært forhold til. For de fleste utenfor biologiens akademiske sirkler er han nok ikke så mye mer enn et navn, på linje med Albert Einstein og Isaac Newton. Mange kobler han opp til evolusjon, men ettersom evolusjon ikke er noe de fleste lærer eller snakker spesielt mye om, vil det heller ikke være noe majoriteten har dyp innsikt i. De som virkelig har oppdaget Darwin og den enorme vitenskapen han representerer, har i mange tilfeller gjort så i stor grad gjennom egne studier eller høyere naturfaglig utdanning.

Hvorfor Darwin er viktig

Darwin er viktig fordi han la frem en koherent og troverdig forklaring på livet på jorden. Han så logikken i naturens kompleksitet og vidunderlighet, som lenge hadde blitt sett på som noe uforklarlig – et gudelig skaperverk utenfor menneskets fatteevne. Fortsatt den dag i dag er det noen som tyr til overnaturlige forklaringer for å forstå hvorfor sebraer har striper, fugler kan fly og mennesker har store hjerner. Men det trenger man altså ikke.

Evolusjon, med den fundamentale mekanismen som Darwin presenterte for verden – naturlig seleksjon – i førersetet, er i realiteten ikke noe mysteriøst eller udokumenterbart, men snarere noe som forholdsvis enkelt kan forstås, og som skjer hele tiden, overalt rundt oss. Ett av de tydeligste eksemplene kom under koronapandemien, når viruset som i en periode tok opp enormt med spalteplass utviklet og spredde seg i tråd med de ulike variantenes reproduktive suksess.

Andre eksempler inkluderer vår evne til å bryte ned sukkeret i melk (laktose), fremveksten av antibiotikaresistente bakterier, vår tiltrekning til sukkerrik mat, og unge menns propensitet for risikotakning – alt et resultat av evolusjon. Slike eksempler tydeliggjør evolusjonsvitenskapens bredde. Den er ikke viktig innenfor bare én eller to sektorer eller forskningsområder, men snarere så godt som alle! Fra atferdsforståelse og -analyse til ernæring til mikrobiologi.

Dyrelivet på Galapagosøyene hadde en sterk og formativ effekt på Darwin, som besøkte øyen som ung og utforskende naturalist om bord seilskuten HMS Beagle.

Darwin visste at det han presenterte i sine mange litterære verk kunne revolusjonere vår forståelse og tilnærming til veldig mye. Det sagt, fokuset hans var på å møysommelig undersøke naturen og teste og dokumentere teoriene hans omkring hvordan den fungerer, ikke å drøfte konsekvensene av det han fant ut for for eksempel psykologi eller medisin. Han hadde naturligvis heller ikke den kunnskapen vi nå har omkring DNA, mikroorganismer eller paleontologi. Det er delvis takket være denne vitenskapen at vi i dag forstår hvor konsekvensiell Darwins innsikt virkelig er, samt hvor rett han hadde.

Mer relevant enn noensinne?

I en tid preget av globalisering, sykdomspandemier, klimaendringer og bevegelser som metoo og black lives matter kan det argumenteres for at Darwin og det han presenterte for verden er viktigere og mer relevant enn noensinne. En forståelse av evolusjon bringer med seg en forståelse av menneskelig natur. Slik innsikt er ufattelig viktig, men uteblir dessverre ofte i skole, medisin, politikk og offentlig debatt, til fordel for perspektiver som i liten eller ingen grad er forankret i eller anerkjenner biologi. Dette har den effekt av å generere prosedyrer og tiltak som i mange tilfeller ikke er forenelige med vår grunnleggende, evolusjonært formede natur.

I Darwins ånd er det viktig å erkjenne at vi, som alle andre organiser på denne planeten, er et resultat av evolusjon, og at vi, igjen som alle andre organismer, har iboende behov, holdninger og lyster som følge av dette. Dette er trekk som ikke enkelt lar seg overstyre, uavhengig av hvor mye vi i visse tilfeller måtte ønske det.

Spesielt innenfor medisin, psykologi og samfunnsplanlegging er Darwin og det han brakte til verden gull verdt. Dette er noe man i lengre tid har sett en økende anerkjennelse av innenfor vitenskapelige miljøer, men som fortsatt, mer enn 160 år etter publikasjonen av «Artenes opprinnelse», ikke er allmenn viten. Hadde Darwin vært i live i dag kan man tenke seg at han ville kjempet for å skape en endring på denne fronten, da med det formål å skape et mer opplyst, sunnere og mer bærekraftig samfunn.