Blog

Negative aspekter ved ketogent kosthold

Det å innta veldig lite karbohydrat er en greie. Kutter man kraftig nok ned, havner man i såkalt ketogen tilstand, der kroppen benytter seg av stoffer (ketoner) dannet fra fett. Dette blir da altså en erstatning for karbohydratet glukose, som er det som vanligvis gir energi. Bedre kognitiv funksjon og mental klarhet, kreftforebygging og rask…

Helseskadelig informasjon om salt

Det er ikke så mange ting som gjør meg opprørt. Men når jeg hører noen si at salt ikke er noe å bekymre seg for, eller til og med at det er noe mange med fordel kan innta mer av, så merker jeg at jeg reagerer. Dette gjelder da spesielt i tilfeller der budskapet legges…

Viltkjøtt er noe av det sunneste du kan spise

Kjøtt har fått et dårlig rykte. Spesielt etter at Verdens helseorganisasjon (WHO) gikk ut for noen år siden og sa at inntak av både prosessert og rødt kjøtt kan gi økt risiko for kreft, har ernæringspendelen svingt i en mer vegansk retning. Én ting som ofte overses er at kjøtt fra ville dyr skiller seg…

Feilinformasjon om koronavaksinen

Å si at vaksinering har stått i fokus under koronapandemien blir nærmest en underdrivelse. En stund virket det som det var nesten alt som betydde noe. Redningen. Det som skulle få oss ut av uføret. I nyheter og aviser kunne man kontinuerlig se statistikk over hvor mange som hadde fått «nok» doser – hvor langt…

Får jeger-sankere kreft?

Enorme pengesummer og ressurser dedikeres til forskning på kreft, og det søkes lavt og høyt, i kriker og kroker, etter effektive behandlinger. Noe som ofte – nesten alltid – overses er det evolusjonære bakteppet for dagens situasjon. Det anerkjennes at forekomsten av kreft har økt de siste tiårene, men man ser sjelden lenger tilbake i…

Antibiotikaresistens demonstrerer viktigheten av evolusjonsmedisin

Det er få, hvis noen, ting som tydeligere viser behovet for evolusjonsforståelse i medisinen enn antibiotikaresistens. Hadde vi tenkt darwinistisk, ville vi nok vært langt mer forsiktige med bruk av antimikrobielle preparater enn det vi har vært. Vi ville også festet mindre lit til dem. Evolusjon i sanntid Fremmarsj av antibiotikaresistens er fascinerende fra et…

Periodisk faste gir god mening, evolusjonært sett

Tidligere i år uttrykte jeg i VG at periodisk faste kan gi betydelige helsegevinster. I det siste har diskusjonen om dette temaet blusset opp. Én ting som ikke har kommet tydelig nok frem er det darwinistiske argumentet for å hoppe over frokosten. Fra et evolusjonært perspektiv vil man forvente at vi mennesker er godt tilpasset…

Vi drikker mindre melk. Det er en positiv utvikling.

Matforsyningsstatistikk viser at det har vært en jevn nedgang i forbruket av melk de siste tiårene (1). I snitt drikker hver person i dag mindre enn halvparten så mye som i 1989. Da var totalforsyningen av melk 175 kg per person per år, mens det i 2020 hadde gått ned til 78 kg. Går vi…

Hvor mye vitamin D er optimalt?

Vitamin D er viktig. Veldig viktig. De seneste årene har jeg fokusert litt ekstra på dette stoffet, da det er involvert i kroppens forsvar mot farlige virus (jamfør koronapandemien). Én av tingene dette har gjort er å styrke min oppfatning om at vi i dag ligger et godt stykke unna der vi helst burde være,…

Hvorfor jeg støtter anbefalingen om å begrense mettet fett

Det er få, hvis noen, ting som er mer kontroversielt innen ernæring enn mettet fett – en type fett som utelukkende består av enkeltbindinger mellom karbonatomene i fettsyren. På den ene siden har du de som hevder at denne typen fett er noe vi gjør lurt i å begrense inntaket av, mens på den andre,…

Laster…

Noe gikk galt. Vennligst oppfrisk siden og forsøk igjen.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.