Evolusjon forklarer veldig mye; også COVID-19

Det er bemerkelsesverdig hvor lite snakk det har vært om evolusjon under koronapandemien. Vaksiner, mutasjoner, varianter, risikogrupper og smittevern har stått i fokus; men uten tydelig evolusjonær analyse eller begrunnelse. Vi går rundt grøten (uten å innse det) Under pandemien har man blant annet sett at eldre og innvandrere er spesielt hardt rammet, mens barnFortsett å lese «Evolusjon forklarer veldig mye; også COVID-19»

Er vi tilpasset å drikke melk? En vanlig feiloppfatning…

For noen år tilbake siden var det et oppslag i media der den kjente norske snowboardkjøreren Terje Håkonsen uttrykte at melk er for kalver. Personlig drakk han ikke melk, og han var også svært skeptisk til at idretten og dens topputøvere, som frontprofiler på helse og treningsfronten, er ambassadører for en næring som han menerFortsett å lese «Er vi tilpasset å drikke melk? En vanlig feiloppfatning…»

Covid-19 og viktigheten av å se skogen for trærne

For meg, som i en årrekke har fremmet en helhetlig tilnærming til helse, har det siste 1,5 året vært frustrerende. Ikke fordi jeg personlig har måttet leve på en veldig annen måte enn vanlig, men fordi den offentlige formidlingen og debatten omkring helse har vært så snever. Fokuset har nesten utelukkende vært på å unngåFortsett å lese «Covid-19 og viktigheten av å se skogen for trærne»

Covid-19: 12 evidensbaserte tips for et sterkere immunforsvar

Et sterkt og velfungerende immunsystem er det beste forsvar mot patogener og immunrelatert sykdom! Man kan isolere og vaksinere seg så mye man bare vil, men det vil aldri gi den brede og gjennomgående beskyttelsen et robust indre forsvarsverk vil gi. Dette er ikke det samme som å si at man med et velregulert immunsystemFortsett å lese «Covid-19: 12 evidensbaserte tips for et sterkere immunforsvar»